Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Marianne Sirkka tilldelas hedrande stipendium

Publicerad: 9 november 2016

Under onsdagens prisceremoni på Vetenskapens hus tog Marianne Sirkka emot ett stipendium till minne av landstingsdirektören Elisabet Holmgren. Stipendiet tilldelas hon för sin forskning om förbättringsprocesser med olika tillvägagångssätt för omorientering, etablering och långsiktig hållbarhet.

– Jag blev väldigt glad och hedrad. Förbättringsarbete är väldigt viktigt och ligger mig varmt om hjärtat. Hälso- och sjukvården har två uppdrag, dels det dagliga arbetet och dels att hela tiden förbättra för patienten med vård och rehabilitering. Jag hoppas att det sporrar andra att jobba mer med förbättringsarbete, men det krävs en struktur, ett strategiskt ledarskap och en samverkan mellan kollegor, professioner, systemnivåer, akademin och praktik, säger Marianne Sirkka, verksam inom arbetsterapienheten vid Sunderby sjukhus.

Marianne Sirkka disputerade i juni 2016 i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Med en anställning vid Norrbottens läns landsting och som doktorand vid Luleå tekniska universitet har hon studerat processer med syfte att öka kunskapen vid långsiktigt förändringsarbete.  

– Att ha haft möjlighet att genomföra kliniknära studier har varit mycket lärorikt och inspirerade. Det har varit särskilt värdefullt med stöttande handledare från både universitetet och landstinget.  Den samverkan har fungerat utmärkt och är helt i linje med min önskan att minska gapet mellan forskning och praktik, säger Marianne Sirkka.

Bygger broar mellan akademin och landstinget

Under prisceremonin på Vetenskapens hus uppmärksammades personer som på olika sätt under det senaste året främjat kunskapsutveckling, pedagogik och utbildning. 
Tillsammans med landstinget delade Luleå tekniska universitet ut ett årligt stipendium till minne av landstingsdirektör Elisabet Holmgren, som arbetade för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet med detta stipendium är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Motivering:

Marianne har i sin forskning studerat två långsiktiga förbättringsarbeten inom Norrbottens läns landsting. Hon har beskrivit en förbättringsprocess med olika tillvägagångssätt för omorientering, etablering och långsiktig hållbarhet. I forskningen framkom ett strategiskt ledarskap och en målmedveten strävan mot en gemensam kultur som förutsättningar för ett hållbart förbättringsarbete. Framgångsfaktorerna var tydliga rutiner för att hantera professionell kunskap, en integrerad struktur för förbättringsarbetet, ett reflekterande förhållningssätt och en tydligt utsedd funktion med uppdrag att underlätta. Resultaten visar på betydelsen av kliniknära forskning som utgår från personcentrerade arbetsformer. Forskningsprojektet har bedrivits i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet och är ett tydligt exempel på hur samverkan mellan akademi och klinik kan bli till nytta för såväl medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Taggar