Hoppa till innehållet
Videokonsultation Omvårdnad
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Specialister vårdar patienter via video

Publicerad: 26 mars 2015

Luleå tekniska universitet och sjukvården i Norrland är först i Sverige med att använda sig av och forska på videokonsultation mellan specialist och patient i glesbygden. Istället för att vänta upp till 18 månader på remiss till specialistläkare blir väntetiden kortare än en vecka.

– Resultatet blev över förväntan och hälsocentraler har valt att fortsätta med videokonsultation mellan patient och specialistkompetens, säger Annette Johansson, som nyligen disputerat i ämnet omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Bättre service till patienterna

Hudsjukdomar är en vanlig orsak till att patienter uppsöker vård. Med fokus på hudproblem har Annette Johansson forskat i hur videokonsultation kan öka tillgänglighet till vård i glesbygden, sett från patienters, invånares och hälso-sjukvårdspersonals syn. 

Innan projektet startade undersökte hon inställningen till användandet av videokonsultation. Både boende i glesbygd och personal ställde sig lite skeptiska till tekniken, men efter försöket hade inställningen ändrats och parterna kunde se stora fördelar. Fem hälsocentraler var delaktiga i projektet och Annette Johansson har sammanställt rapporter från 174 videokonsultationer. Det visade sig att endast 15 procent av videokonsultationerna resulterade i en remiss. Orsaken var då svårighet att få en tydlig bild eller medicinering med potent läkemedel.

– Patienterna är de stora vinnarna, men även personal inom hälso- och sjukvården och miljön får ta del av de positiva effekterna, säger Annette Johansson.

Fördelar fler än nackdelar

En videokonsultation innebär att patienten på hälsocentralen får träffa en specialistläkare via videolänk. Med hjälp av en distriktssköterska och/eller en distriktsläkare för patienten och specialistläkaren ett samtal och visar hudproblemen via en handkamera.

För patienten innebär det två besök till hälsocentralen för att få en diagnos och eventuell medicinering. Då uteblir de långa resorna, miljön sparas och väntetiden förkortas.

För hälso- och sjukvårdspersonalen ger videokonsultation en förbättrad service till patienterna. Dessutom kan det ofta vara lättare att visa eventuella åkommor i bild än förklara i en remiss. Distriktssjuksköterskor är den grupp som får ytterligare en arbetsuppgift. Flertalet såg det som en önskvärd möjlighet att ha med sig utrusning vid hembesök hos patienter för snabbare kontakt med distriktsläkaren.

– Videokonsultation ger samtidigt utbildning åt hälso- och sjukvårdspersonalen när de hör specialisten tala om olika problem, åkommor och behandlingar, säger Annette Johansson.

Teknik ökar inom vården

Efter projektet har hälsocentraler valt att fortsätta med videokonsultationer och det finns en vilja inom Norrbottens läns landsting att nyttja tekniken ännu mer.

Det har startats en utredning för att undersöka varför videokonsultationer inte används av fler hälsocentraler.

– Att använda sig av teknik är en del av framtiden och kommer att öka allt mer inom hälso-och sjukvården, säger Annette Johansson.

I media: