Hoppa till innehållet

Stort intresse för nya perspektiv på åldrandet

Publicerad: 15 september 2016

Föreläsningssalen på Vetenskapen Hus fylldes till brädden när Ariel Almevall och Catharina Melander, doktorander vid Luleå tekniska universitet, lyfte nya och annorlunda perspektiv att se på åldrandet.

– Jag är 78 år och känner att jag utvecklas hela tiden. Jag vill inte bli i klumpen som blir sittande på äldreboendet, utan man måste se till individen. Jag gick hit för att höra vad de säger om åldrandet och det stämmer med mina perspektiv, säger Berit Pettersson, en av åhörarna.

Extrastolar bars in i omgångar för att alla besökare skulle få någonstans att sitta. Intresset för ämnet var stort och lockade både äldre personer och personal från olika verksamheter för äldre. Föreläsningen lyfte nya och annorlunda perspektiv på åldrandet, ett resonemang vilka möjligheter som finns i samhället idag för äldre och det unika som åldrandet innebär.

– Vi tar stöd av professor Lars Tornstams teori om Geotranscendens, som är ett annorlunda sätt att se på ålderdomen, säger Catharina Melander, doktorand inom omvårdnad.

Förändrad syn på tillvaron

Tornstams teori innebär att äldre gradvis förändrar gradvis sin syn på tillvaron, livet och på sig själv.

– Det händer något när man har levt ett väldigt långt liv och frångår det här kronologiska livet och åldern. Det påverkar mycket hur man tänker kring värderingar och vad som är viktigt i ens dagliga liv, säger Ariel Almevall.

Britt Bergman är aktiv inom Pensionärernas riksorganisation, PRO, och kom för att lyssna till föreläsningen. Hon känner sig positiv efter att ha lyssnat och har fått lite vidare perspektiv på sitt åldrande.
– Jag har fått en spark i baken. Vi lär och utvecklas så länge vi lever och det kan man ha stor användning av.

I dagens samhälle idealiseras ungdomlighet och vad innebär om man hamnar utanför det idealet?

– Om vi funderar över hur vi ser på den äldre personen och på åldrandet i allmänhet, så ökar vi kunskapen om det och kan se att åldrandet innehåller fler dimensioner än den kronologiska åldern och att det finns ett mervärde med att åldras och bli äldre, säger Catharina Melander, doktorand inom omvårdnad.

– I Tornstams teori ser man den enorma rikedom som man kan ha som äldre och då behöver man få utrymme att både reflektera som vi gjorde här idag men också generellt på fler platser i samhället, fortsätter Ariel Almevall.

Taggar