Angelica Forsberg har djupintervjuat tio personer som brutit ett ben, bland annat i samband med halkolyckor. Väntetiden på operation är särskilt påfrestande, visar hennes forskning. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort lidande efter halka och fall

Publicerad: 8 januari 2014

Att drabbas av en fraktur efter ett fall, exempelvis på grund av halka, medför stora påfrestningar under lång tid.
Väntetiden innan operationen kan vara särskilt påfrestande, visar forskning vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, LTU.

-Patienterna i studien berättade att de var då de hade mest ont. ”Jag kände hur benändarna skavde mot varann”, sade en person jag intervjuade, säger Angelica Forsberg, doktorand i omvårdnad.

Att få tillräcklig smärtlindring var viktigt och lindrade smärtan, även om den inte försvann helt.

Upp till fem dygns väntan

Som ett led i sin forskning har Angelica Forsberg intervjuat tio personer som opererats efter att ha råkat ut för en olycka med benbrott i underbenet eller fotleden.

De flesta var yrkesverksamma.

Väntetiden på operation varierade mellan ett och fem dygn. Några hade fått vänta hemma, några på sjukhus.

-De hade önskat att operationen skett fortare men sa att de förstod att äldre och sjukare patienter måste prioriteras och få gå före dem, säger Angelica Forsberg.

Plågsam oro

Förutom smärtan under väntetiden plågades de intervjuade av oro, exempelvis för hur olyckan skulle påverka den egna ekonomin, barnen, husdjur eller planerade resor.

Även den stundande operationen oroade.

Det är därför viktigt att vården så långt det är möjligt, informerar patienterna om vad som väntar i vårdprocessen, anser Angelica Forsberg.

Intervjuerna med de tio patienterna berörde hela processen, från olycka till vård och operation, samt hemkomst och en tid därefter.

Besvär ett år efteråt

-Jag blev förvånad över att de hade besvär och kände sig svaga i det opererade benet så långt efter olyckan som de gjorde, upp till ett år, säger Angelica Forsberg.

-Återhämtningen blev en utdragen process för dem, tvärtemot vad de hade förväntat sig, säger hon.

Forskningsresultat, baserade på intervjuerna, har nyligen publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing.

Artikelförfattare är Angelica Forsberg, Siv Söderberg, professor i omvårdnad, LTU, och Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad, LTU.