Studenter presenterar sina examensarbeten

Publicerad: 5 november 2015

Varje termin presenterar sjuksköterskestudenterna i termin sex sina examensarbeten i en omvårdnadskonferens. 25 presentationer gjordes under en hel dag för kurskamrater, lärare och inbjudna från kommun och landsting.

– Vi ville få ett inifrånperspektiv på ämnet och har fördjupat oss i forskningsstudier, vilket har varit både intressant och stressigt. Genom arbetet får vi ett kritiskt tänkande som är viktigt i rollen som sjuksköterska, säger Sandra Söderström, Lycksele.

Hon har tillsammans med kurskamraten Anna Larsson, Luleå, arbetat intensivt under tio veckor med litteraturstudien Att leva med Malignt melanom, en form av hudcancer som blir allt vanligare.

– Under arbetets gång har vi även opponerat på varandras examensarbeten. Det har varit roligt att följa allas utveckling och att nu få se slutresultatet. Jag är imponerad av allas arbeten, fortsätter Anna Larsson.

Förberedda vid patientmöte

Syftet med konferensen är att delge kurskamrater resultaten och ge en möjlighet att diskutera ämnet efter presentationen, men också att träna på att framföra sitt resultat inför en publik.

– Det är alla relevanta områden för kommande profession. Tanken är att de ska vara väl förberedda när de möter patienter i de här frågeställningarna och samtidigt vara vetenskapligt skolade, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad.

Nytta för patienten

Ann-Marie Niva, har jobbat som sjuksköterska och på landstingets utvecklingsavdelning och har varit med att  utveckla sjuksköterskeprogrammet via programrådet under åren. Hon har många gånger kommit till konferensen för att ta del av studenternas arbeten.

– Det är roligt att vara här och jag ser förbättringsmöjligheter. Meningen är att deras kunskaper ska tas tillvara och att de kommer till nytta för patienten. Jag kommer att fortsätta delta på konferenserna. Studenterna är jätteduktiga.

Kontakt

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap