Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad, och universitetsadjunkt Helena Nord Ljunquist vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Studerar resurser inom akut vård

Publicerad: 10 juni 2016

Varje minut är dyrbar för att kunna minska lidande och rädda liv hos akut sjuka eller skadade människor som bor i en lands- och glesbygdsmiljö. Nu ska forskningsstudier inom området I väntan på ambulans bedrivas i ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Linnéuniversitetet tack vare medel från Familjen Kamprads stiftelse.

– Ambulansens långa responstider ut till lands- och glesbygd kräver ett väl fungerande samarbete och nyttjande av de resurser som finns i den hjälpsökandes närområde. Med ökad kunskap finns god möjlighet att utveckla och optimera samhällets resurser, så att Sveriges medborgare kan leva tryggare i en lands- och glesbygdsmiljö, säger Helena Nord Ljungquist, Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Studerar olika perspektiv

Det övergripande syftet med forskningen är att få en ökad kunskap och förståelse utifrån en akut medicinsk situation när räddningstjänstpersonal kommer på plats innan ambulans anländer, ett så kallat I väntan på ambulans uppdrag, IVPA. Inringare, räddningstjänst- och ambulanspersonalens olika perspektiv kommer att studeras samt en kartläggning av IVPA-uppdrag inom lands- och glesbygd i Norrbotten- och Kronobergs län ska genomföras.

– Det är både spännande och roligt att starta igång med projektet. Verksamheten har varit igång här i Norrbotten i ett antal år och det är viktigt nu att beforska området. Vi har båda erfarenheter av att utbilda inom I väntan på ambulans, IVPA, säger bihandledare Åsa Engström, biträdande professor inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Utökat samarbete mellan universiteten

Ansökan har skrivits av Åsa Engström och Helena Nord Ljungquist tillsammans med forskare i vårdvetenskap Linneuniversitet. Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 3,6 miljoner till Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom akut vård, CISA, vid Linnéuniversitetet för bland annat Helena Nord Ljungquists doktorandtjänst på 50 procent under tre år. Luleå tekniska universitet har sedan tidigare kopplingar till Linnéuniversitetet, men inom ämnet akut vård är det första gången som samarbete utförs.

Upplevelse av trygg vård

Vid Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom akut vård, CISA, genomförs forskning kring samverkan och sambruk. Patientens väg följs genom den akuta vårdkedjan, från skadeplats via ambulans till akutmottagning, anestesi, operation samt intensivvård.

– Vi är både glada och stolta. Tilldelade medel från Familjen Kamprads stiftelse ger Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk, CISA, mandat och möjlighet att skapa en plattform för en effektiv samverkan mellan olika aktörer med liknande uppdrag, ansvar och utmaningar till förmån för en utökad service i såväl lands- som glesbygd. I det här sammanhanget syftar sambruk till samordning av resurser gällande akut omhändertagande i väntan på ambulans samt akut omhändertagande av äldre för att patienten i sin närmiljö ska erhålla ett snabbt omhändertagande och uppleva en god och trygg vård, säger forskningsledare och universitetslektor Carina Elmqvist vid Linnéuniversitetet.