Hoppa till innehållet

Studier om intensivvård vid covid-19 intensifieras

Publicerad: 16 mars 2021

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet om vad som händer när patienter vårdas i respirator på grund av covid-19 utvidgas nu.
– Vi har sett att IVA-sjuksköterskorna har fått en ökad arbetsbelastning. Förutom att vårda många patienter med en ny typ av sjukdom som ställer särskilda krav har de introducerat ny personal som kommit in för att förstärka, säger Anna Nordin, forskare.

De studier som har påbörjats vid Luleå tekniska universitet om respiratorvård vid covid-19 ska fördjupas och utvidgas.
Maria Andersson och Anna Nordin, som båda har doktorerat inom omvårdnad intensivvård och arbetar vid Karlstad universitet, har anställts på 25 procent vardera vid Luleå tekniska universitet som post-doktorer.
– De ska bland annat arbeta med det här forskningsprojektet. Under ett års tid, till att börja med, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad, vid Luleå tekniska universitet.

Norra och Mellansverige

Hittills har Anna Nordin beviljats 1, 3 miljoner kronor i forskningsmedel från Forskningssamverkan Region Värmland och Karlstads universitet med bland andra Maria Andersson och Åsa Engström som medsökande.
Syftet är att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever introduktion av nya medarbetare och handledning av specialistsjuksköterskestudenter inom intensivvård, under rådande pandemi. Även avdelningschefernas villkor ingår i studien. Dessutom ska erfarenheter av att vara intensivvårdsspecialistsjuksköterskestudent och att genomföra VFU under pågående pandemi ingå i studien. Flera sjukhus är aktuella i undersökningen, i huvudsak i norra och Mellansverige.
– Ännu en ansökan om forskningsmedel är nu inlämnad av Maria Andersson, säger Åsa Engström.

Anlayser genomförs

Maria Andersson och Anna Nordin har liksom Åsa Engström egen erfarenhet av arbete som intensivvårdssjuksköterska. Alla tre har dessutom forskat om intensivvård ur olika perspektiv.
I sina anställningar vid Luleå tekniska universitet, som påbörjades den 1 mars, ska Maria Andersson och Anna Nordin även medverka vid forskarutbildningen inom omvårdnad.
Hela forskningsprojektet, som består av studier om erfarenheter och lärande, handlar om hur personal, patienter och närstående upplever intensivvården vid covid-19. I tre av delstudierna har material samlats in, nu ska studierna fördjupas och analyser genomföras.

Traumatiska upplevelser

Patienterna har vittnat om traumatiska upplevelser efter vården i respirator, med våldsamma drömmar, närstående har berättat om hur svårt det är att inte kunna besöka patienten på grund av smittorisken.
– Nu har vi 13 intervjuer med patienter, 13 intervjuer med närstående samt runt tio med personal. Men där valde vi att stanna upp på grund av den ökade smittspridningen, det blir en fortsättning och fördjupning här också, säger Åsa Engström. 

Dra lärdomar

Maria Andersson riktar in sig på lärdomar och erfarenheter bland intensivvårdssjuksköterskorna.
– Vilka lärdomar kan vi dra av att ha arbetat i den här pandemin? Det här är en unik situation och vi vill se vad det är som gör att många väljer att fortsätta i yrket. Det är ju ett bristyrke och det behövs fler intensivvårdssjuksköterskor, säger hon.
I projektet om lärandet ingår ytterligare två personer vid Karlstads universitet respektive Region Värmland, Mona Persenius och Angelica Fredholm. I projektet om erfarenheter av intensivvård vid covid-19 medverkar även Ulrica Strömbäck, och Päivi Juuso vid Luleå tekniska universitet, samtliga är forskare.

I media

Taggar