Egenvard_web
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Världsunik studie om rådgivning vid egenvård

Publicerad: 5 oktober 2015

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Syftet är att undersöka om det kan förbättra symtomlindring, göra patienterna nöjdare och minska belastningen på sjukvården. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

– På apoteken finns mycket kompetens och ett stort utbud av produkter som erbjuder symtomlindring. Det är dags att lyfta in apoteken som en naturlig del av vårdkedjan, säger Silje Gustafsson, doktorand inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Frigör resurser

I dagsläget ökar antalet läkarbesök i primärvården i hela västvärlden och många besöker sjukvården för lindriga symtom, som förkylningar, ont i halsen eller lindriga infektionstillstånd.
Enligt tidigare studier hade 13 procent av alla läkarbesök i primärvården kunnat behandlas på apoteksnivå. Källa i tidsskriften "Family Practice"

I Norrbotten innebär det omkring 39 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 73 000 000 kronor per år. I hela Sverige handlar det om 1 820 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 3,3 miljarder per år. 

– Det är enorma summor det handlar om, plus att vi har en uttalad läkarbrist i vårt län. Att behandla saker på rätt nivå frigör kompetens och resurser till personer med svår sjukdom, säger Silje Gustafsson.

Erbjuds rådgivning från apotek

Studien pågår i november. Då kommer personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård att slumpvis erbjudas vidarekoppling till receptarier eller apotekstekniker vid Apotekets rådgivningstjänst för ytterligare rådgivning. Sedan jämförs resultatet mellan gruppen som fick vanlig rådgivning och gruppen som kopplades vidare till apotek.

– Vi kommer att jämföra hur nöjda patienterna var med den vård de fick.  Om det blev någon skillnad mellan grupperna gällande symtomlindring och om behovet att träffa en läkare minskar när man har fått rådgivning från apoteket, säger Silje Gustafsson.

Stor nyfikenhet på restultatet

Studien är den första i världen och har redan väckt intresse internationellt. I England har receptarier funnits med i Sjukvårdsrådgivningen 1177 i flera år, men effekten har aldrig utvärderats. Studier från Storbritannien indikerar att 30-40 procent av läkarnas tid går till patienter med lindring sjukdom, och här har man jobbat länge för att öka egenvården och minska sjukvårdens insatser vid lindrig sjukdom. Så här finns en stor nyfikenhet på studiens resultat. 

Även Sveriges Apoteksförening är positiv till studien. De har länge strävat efter att bli en naturlig del av sjukvårdskedjan där deras kompetens och kunskap om läkemedel och medicinering nyttjas fullt ut, särskilt gällande egenvård vid lindrigt symtom.

I media:

Nyheten har tagits upp i cirka 50 olika medier inom landet. Några exempel finns nedan:

Kontakt

Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap

Taggar