Sebastian Gabrielsson
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
sebastian.gabrielsson@ltu.se
0920-493227
S319 Luleå

Sebastian är lektor i omvårdnad och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Han disputerade 2015 med en avhandling som studerade psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Den kliniska bakgrunden är inom akut psykiatrisk vård.

Undervisning

Sedan 2006 har han arbetat med undervisning inom framförallt sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Han är särskilt intresserad av flexibla, relationsinriktade, nätbaserade pedagogiska lösningar.

Kursansvar

Examinator

Forskning

I sin forskning använder Sebastian kvalitativ och mixad metod och utgår från både professions- och brukarperspektiv. Han är särskilt intresserad av:

  • Psykiatrisk slutenvård och omvårdnad i psykiatrisk slutenvård
  • Återhämtningsinriktad vård och återhämtningsfokuserat förändringsarbete
  • Reflekterande arbetssätt i omvårdnadsarbete och utbildning
  • Sårbara gruppers vårdbehov och erfarenheter
  • Innovativa teknologiska lösningar i psykiatri och psykisk hälsa
  • Professionella perspektiv och roller i psykiatrisk vård

Uppdrag

Övrigt

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

‘I know what I need to recover’ (2020)

Patients’ experiences and perceptions of forensic psychiatric inpatient care
Marklund. L, Wahlroos. T, Ejneborn-Looi. G, Gabrielsson. S
International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 29, nr. 2, s. 235-243
Artikel i tidskrift

Patient Satisfaction With Telephone Nursing (2020)

A Call for Calm, Clarity, and Competence
Gustafsson. S, Wälivaara. B, Gabrielsson. S
Journal of Nursing Care Quality, Vol. 35, nr. 1, s. E6-E11
Artikel i tidskrift

Positioning Psychiatric and Mental Health Nursing as a Transformative Force in Health Care (2020)

Gabrielsson. S, Tuvesson. H, Wilkund Gustin. L, Jormfeldt. H
Issues in Mental Health Nursing
Artikel i tidskrift

‘Treat me with respect’ (2020)

transgender persons’ experiences of encounters with healthcare staff
Carlström. R, Ek. S, Gabrielsson. S
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Konferensbidrag

A method to give voice to young people with experience of mental ill-health (2019)

Lindgren. E, Gabrielsson. S, Kostenius. C
Ingår i: 5TH HORATIO FESTIVAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 2019