Hoppa till innehållet

Att leva med en traumatisk hjärnskada

Publicerad: 28 mars 2011

Syftet med detta projekt är beskriva innebörden i upplevelsen av att leva med traumatisk hjärnskada (THS) utifrån de berörda personernas samt deras närståendes berättelser.

Detta projekt fokuserar på upplevelser av det dagliga livet med en traumatisk hjärnskada (THS) utifrån berörda personers och deras närståendes perspektiv. En traumatisk hjärnskada, THS, orsakad av yttre våld vid exempelvis en trafikolycka, fall eller liknande drabbar män oftare än kvinnor. Den drabbade måste ofta tillbringa långa perioder på sjukhus och rehabiliteringar. Studien är kvalitativ och två delstudier är avslutade. De visar att skadan förändrar hela livet och orsakar djupt lidande. Kroppen är för alltid förändrad, ett faktum som i sig förändrar hela livet. De drabbade personerna försöker på olika sätt bemästra känslan av skam samtidigt som de kämpar med att bevara känslan av värdighet. Även för de närstående har livet förändrats totalt. De kämpar med att inte förlora fotfästet när de tvingas ta ökat ansvar, de vill göra allt de kan för att stötta den drabbade, både av kärlek och på grund av det etiska kravet på att ta hand om honom eller henne. Ytterligare två delstudier planeras.

Medarbetare i projektet

Universitetslektor, docent Siv Söderberg, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Universitetsadjunkt, Fil.Lic., doktorand Eija Jumisko, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Adjungerad professor Jan Lexell, Avdelningen för medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och överläkare vid Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund

Publikationer från projektet

Jumisko, E., Lexell, J., &camp; Söderberg, S. (2005). The meaning of living with traumatic brain injury as narrated by people with moderate or severe traumatic brain injury. Journal of Neuroscience Nursing, 37, 42-50.

Jumisko, E., Lexell, J., &camp; Söderberg, S. (submitted). Fighting not to lose one’s foothold: Close relatives’ experiences of living with a person with moderate or severe traumatic brain injury.

Jumisko, E., Lexell, J., &camp; Söderberg, S. (submitted). The experiences of treatment from significant others as narrated by people with moderate or severe traumatic brain injury and their close relatives.

Jumisko, E. (2005). Being forced to live a different everyday life. The experiences of people with traumatic brain injury and those of their close relatives (avhandling för licentiatexamen, Luleå tekniska universitet).