Hoppa till innehållet

Bemötande inom hälso- och sjukvården

Publicerad: 28 mars 2011

Syftet med detta projekt är att beskriva erfarenheter av tillkortakommanden vid bemötanden inom hälso- och sjukvården.

Att bemöta människor inom hälso- och sjukvården på ett acceptabelt och trevligt sätt tillskrivs idag stor vikt. Såväl förväntningar som krav och ambitioner ligger på en nivå där ett gott bemötande betraktas som en förutsättning för god och professionell omvårdnad. Det har även framkommit att bemötandet har stor betydelse när det gäller resultat av vård- och behandlingsinsatser, oavsett vilken vårdform eller vilka personalkategorier som är involverade. Ett gott bemötande är många gånger avgörande för upplevelsen av god vård. Att eftersträva goda möten inom hälso- och sjukvården visar på att etiska kvaliteter behövs för att åstadkomma en positiv relation till de vårdsökande. Trots detta uppmärksammar idag både forskare och ansvariga inom hälso- och sjukvården att det finns brister i bemötandet i form av allt från nonchalans, kränkanden, lidanden till brister gällande att bemöta personen med respekt. Patientnämnden i Norrbottens läns landsting hade under år 2004 nästan 300 anmälningar som innehöll klagomål om bemötande av professionella inom hälso- och sjukvården

Medarbetare i projektet

Universitetslektor, docent Siv Söderberg, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Universitetslektor Lisa Skär, Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskap
Handläggare vid Patientnämnden, Norrbottens läns landsting.