Kvinnors upplevelse att leva med multiple skleros

Publicerad: 28 mars 2011

Syftet med detta projekt är att beskriva innebörden i kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros (MS).

Studien fokusera på innebörden i dagligt liv och fatigue för kvinnor med MS. Multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom som starkt förändrar människors dagliga liv. Sjukdomen debuterar oftast mellan 20-40 års ålder och majoriteten av de som drabbas är kvinnor. Sjukdom kan diskuteras från ett utifrån perspektiv och ett inifrån perspektiv. Denna studie har ett inifrån perspektiv och forskning med detta perspektiv ger en fördjupad förståelse för och kunskap om människors tillvaro. Forskning som bedrivs med inifrån perspektiv syftar till att öka kunskapen om människor som lever med kronisk sjukdom så att deras välbefinnande och hälsa kan förbättras. Insamling av data, till delstudie 1 och 2, har genomförts med intervjuer av berättande karaktär. 10 kvinnor med sekundär progressiv form av MS deltog. I delstudie 1 planeras en fenomenologisk hermeneutisk tolkning att användas för att analysera data, vid delstudie 2 har data analyserats med denna metod. Det finns i dag en brist på studier som beskriver innebörden i kvinnors upplevelse av att leva med MS, med fokus på dagligt liv och betydelsen av fatigue. Denna studie kommer att ge ökad kunskap inom dessa områden, en kunskap som är en viktig förutsättning för att utveckla vård och omvårdnad så att den överensstämmer med behov som kvinnor med MS har. Vård och omvårdnad som överensstämmer med kvinnornas förväntningar och behov ger förutsättningar för att utveckla stöd som ökar välbefinnande och hälsa hos kvinnor med MS.

Medarbetare i projektet

Universitetslektor, docent Siv Söderberg, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Doktorand Malin Olsson, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Adjungerad professor Jan Lexell, Avdelningen för medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och överläkare vid Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund

Publikationer från projektet

Olsson, M., Lexell, J., &camp; Söderberg, S. (2005). The meaning of fatigue for women with multiple sclerosis. Journal of Advanced Nursing, 49, 1, 7-15.
Fler är under bearbetning