Att drabbas av akut svår sjukdom

Publicerad: 19 december 2012

Projektet ”Att drabbas av akut svår sjukdom” pågår projekt och studier som fokuserar på upplevelser av att drabbas av akut, svår sjukdom från den sjuke personens perspektiv, från personens närstående och från sjuksköterskans perspektiv. Forskningen fokuserar på hur livet påverkas i det akuta skedet och även tiden efteråt samt vilka interventioner som kan genomföras för att tillgodose de drabbade personernas behov.

Medarbetare
Åsa Engström, biträdande professor
Carina Nilsson, universitetslektor
Linda Sandström, forskningssjuksköterska