Att genomgå en operation- upplevelser och postoperativa behov från ett patientperspektiv

Publicerad: 19 december 2012

Fyra olika delstudier pågår. Två studier med kvalitativ ansats beskriver upplevelsen av att genomgå en operation från två olika patientgruppers perspektiv; personer som genomgått en planerad överviktsoperation respektive personer som opererats akut i samband med en fraktur på nedre extremitet. Två enkätstudier pågår; kvalitet ur ett patientperspektiv (KUPP) respektive mätning av postoperativ återhämtning med ”Recovery scale”.

Medarbetare
Åsa Engström, biträdande professor
Angelica Forsberg, doktorand
Britt-Marie Välivaara, biträdande universitetslektor
Irene Vikman, universitetslektor