Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Publicerad: 19 december 2012

Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom- med fokus på fatigue, hälsorelaterad livskvalitet och välbefinnande.

Detta är ett samarbetsprojekt med Norrbottens Läns Landsting som beskriver hur personer med KOL upplever sin livssituation med fokus på fatigue, livskvalitet och välbefinnande. KOL är en sjukdom i fyra olika stadier vilket medför en oförutsägbarhet och symtom som fatigue har stor påverkan på livskvalitet och välbefinnande. I detta projekt kommer personer med alla stadier av KOL att ingå.

Medverkande
Lisa Skär, biträdande professor
Caroline Stridsman, doktorand, Norrbottens Läns Landsting
Anne Lindberg, docent, Norrbottens Läns Landsting
Karin Zingmark, Fou-chef, Norrbottens Läns Landsting