Att överleva hjärtstopp

Publicerad: 19 december 2012

Projektet är ett samarbete med Norrbottens Läns Landsting. Projektet ingår i ett avhandlingsarbete för doktoranden Ann-Sofi Forslund. Huvudhandledare är Siv Söderberg, professor. Biträdande handledare är docent Dan Lundblad och Fou-chef Karin Zingmark, Norrbottens Läns Landsting.