Att vara närstående inom intensivvård

Publicerad: 28 mars 2011

Syftet med detta projekt är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person som är svårt sjuk och vårdas inom intensivvård samt intensivvårdsjuksköterskors upplevelse av närstående inom intensivvård.

Detta projekt fokuserar på närstående inom intensivvård. Studien är kvalitativ och består av 4 delprojekt varav 2 delprojekt finns publicerade. Intervjuer med närstående, intensivvårds-sjuksköterskor och personer som vårdats på IVA är genomförda. Att drabbas av akut, livshotande sjukdom eller skada kan medföra att personen under en tid vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Att vara akut, svårt sjuk och behöva vård på en IVA innebär ofta att vara intuberad eller ha tracheostomi, bli ventilerad via en respirator och att ha artärkateter, centrala venkatetrar, drän och urinkateter, cirkulations och respirations övervakning via elektroder.

Att vara svårt sjuk och vårdas på IVA upplevs ofta som ångestfyllt genom att konfronteras med en livshotande sjukdom eller skada med plötsliga förändringar av det dagliga livet och förlust av egenkontroll i en högteknologisk miljö. I den svåra situationen kan närstående ge den sjuke personen en känsla av trygghet och skydd när personen känner sig osäker och utelämnad. Närståendes bekanta röst och beröring kan vara lugnande för den sjuke personen på IVA. Att vara närstående till en person som är akut, svårt sjuk och som vårdas på IVA innebär en ovisshet om hur det ska gå för personen. Det leder till att närstående utsätts för en enorm stress. Den stressen kan påverka de närståendes hälsa. Även familjeroller, ansvar, känslomässigt stöd och ekonomi påverkas av den svåra situationen.

Medarbetare i projektet

Universitetslektor, docent Siv Söderberg, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Doktorand, universitetsadjunkt Åsa Engström, Avdelningen för omvårdnad , Institutionen för
hälsovetenskap

Publikationer från projektet

Engström, Å., &camp; Söderberg, S. (2004). The experiences of partners of critically ill persons in an intensive care unit. Intensive &camp; Critical Care Nursing, 20, 299-308.

Engström, Å., &camp; Söderberg, S. (in press). Close relatives in intensive care from the perspective of critical care nurses. Journal of Clinical Nursing.