Omvårdnad vid komplicerad förlossning när mamman vårdas på IVA

Publicerad: 19 december 2012

Projektet fokuserar på att beskriva nyblivna föräldrars, intensivvårdssjuksköterskors och barnmorskors upplevelse av vård och omvårdnad efter komplicerad förlossning som inneburit att mamman vårdats på IVA eller postoperativ enhet. En vetenskaplig artikel är publicerad och studier pågår.

Medarbetare
Åsa Engström, biträdande professor
Inger Lindberg, biträdande professor