Hoppa till innehållet

Från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin

Publicerad: 19 december 2012

Unga vuxna, deras närstående och personalens upplevelse av transition från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

Detta projekt studerar unga vuxnas, närståendes och professionellas upplevelser och erfarenheter av överflyttning från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Fokus är bland annat hur de relationer som den unga vuxne och närstående har byggt upp med personal inom barnpsykiatri och vad som händer när dessa ersättas av nya relationer inom vuxenpsykiatrin.

Medarbetare
Lisa Skär, biträdande professor
Eva Lindgren, doktorand
Siv Söderberg, professor