Specialist konsultation på distans

Publicerad: 8 februari 2016

Syftet med specialistkonsultation på distans via videokonferens är att öka tillgängligheten av specialistvård. I projektet ingår fem vårdcentraler inom Norrbotten läns landsting där personer med hudproblem via videokonferens möter en hudspecialist.

I projektet ingår även specialistkonsultation vid två vårdcentraler, där patienter med hjärtsjukdom och hjärtsjuksköterska vid Gällivare sjukhus genomför besöken via videokonferens.

Medarbetare
Siv Söderberg, professor
Inger Lindberg, biträdande professor
Annette Johansson, doktorand