Stöd till livsberättelse och självbild hos personer med mild demens

Publicerad: 8 februari 2016

Projektet studerar hur livsberättelsen kan stödjas hos personer med demens som fortfarande bor hemma. I delstudierna ingår att utforska hur stöd med digitala hjälpmedel påverkar personens dagliga liv samt hur personerna med demens formar sina egna berättelser.

Projektet genomförs med fyra delstudier.

Medarbetare
Stefan Sävenstedt, biträdande professor
Eva Karlsson, doktorand
Karin Zingmark, adjungerad biträdande professor
Karin Axelsson, professor emerita
Kjell Fahlander