Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogik

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig.  Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella