Hoppa till innehållet
pedagogik toppbild.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogik

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, bildnings- och utbildningsprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter
 

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

Foto: Per Pettersson
Engagerade lärare prisas

Vid akademisk högtid hyllades två forskare och lärare vid universitetet för sina pedagogiska insatser: Ulrika Bergmark, docent i pedagogik, och Erik Elfgren, universitetslektor i energiteknik. – Jag känner mig glad över priset, men ännu gladare över att ha privilegiet att undervisa i ämnen som jag älskar till studenter som uppskattar det, säger Erik Elfgren.

Rekordintresse för konferens

Hela 150 förskollärare, förskolechefer och andra pedagoger samlades på Luleå tekniska universitet när konferensen Nationellt nätverk för naturvetenskap och teknik i förskolan hölls. På programmet stod föreläsningar och spännande experiment.