Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogik

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, bildnings- och utbildningsprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter