Hoppa till innehållet
pedagogik toppbild.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogik

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, bildnings- och utbildningsprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter
 

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

Foto: Emma Bergström Wuolo
Hög kvalitet på lärarutbildningar

Två utbildningar med grundlärarexamen har fått omdömet hög kvalitet av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Vid en översyn visade det sig att kursplanerna behövde förtydligas. – Vi hade med det i kurserna redan, men vi behövde skriva in det, säger Åsa Bjuhr, utbildningsledare vid Luleå tekniska universitet.

Nystartat projekt för utveckling i förskola och skola

För att främja utveckling inom förskola och skola startar Luleå tekniska universitet en seminarieserie med olika teman. Hittills är åtta seminarier inplanerade. – Det är ett nytt samarbete med förskole- och skolverksamheter i länet, samt Norrbottens Kommuner säger Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik.