Hoppa till innehållet

Forskarskolan Filosofiska Studier av Pedagogiska Relationer

Publicerad: 4 mars 2015

I forskarskolan för vi samman pedagogisk-filosofisk forskning vid fyra svenska lärosäten (Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola) i ett gemensamt forskningsprogram. Syftet är att stärka och utveckla utbildningsvetenskap.

Programmet är inriktat mot analytiska och begreppsliga undersökningar av underliggande antaganden och föreställningar om pedagogiska relationer, teoriutveckling, begrepp och konsekvenser samt praktisk filosofiska undersökningar i pedagogiska situationer. (http://www.mdh.se/ukk/forskning/forskarskolor/pedagogiska-relationer).

Forskarskolan leds av:

Professor Carl-Anders Säfström, Södertörns högskola
Professor Eva Alerby, Luleå Tekniska universitet
Professor Moira von Wright, Södertörns högskola
Professor Sharon Todd, National University of Ireland Maynooth

Doktorander knutna till forskarskolan:

Erica Hagström, Luleå tekniska universitet
Erik Hjulström
Marie Hållander, Stockholms universitet
Johannes Rytzler, Mälardalens högskola