Hoppa till innehållet
ride.jpg

Forskningsgruppen RIDE – Relations, Identity and Diversity in Education

Publicerad: 9 mars 2011

Vetenskaplig ledare: Professor Eva Alerby

Forskningsgruppen RIDE bildades 2009/2010 och fokuserar begreppen relationer, identitet och mångfald inom lärandets sfär. Dessa begrepp belyses och diskuteras ur såväl teoretiska som empiriska perspektiv med bäring mot lärande i vid bemärkelse. Inom RIDE undersöks lärandets förutsättningar och villkor genom att bland annat studera fenomen som tid och rum, men även kroppslighet och värdefrågor. Det gemensamma för RIDE’s forskningsfält är att begreppen relationer, identitet och mångfald belyses och diskuteras i förhållande till olika fenomen kopplat till lärande.

I dagsläget ingår följande forskningsprojekt inom RIDE’s område;

  • ”Skolan suger” … eller? Att ge röst åt barns och ungdomars erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö, UVK, VR
  • Desert and Ice – Learning without Boundaries, Institutional Grants, STINT
  • Teknik och lärande i förskolans och skolans värld, LTU & Luleå kommun
  • Sju doktorandprojekt - teknik och lärande (2 st), betyg och bedömning, lärande med inriktning hållbar utveckling, förskolans lärprocesser, lärande med inriktning IKT och media, psykosocial hälsa i skolan

Gruppen består för närvarande av en professor, fem forskningsaktiva lektorer samt sju doktorander. RIDE’s kärnverksamheten baseras på vetenskapliga seminarier.   Forskningsgruppens medlemmar publicerar regelbundet vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter, presenterar och diskuterar papers vid vetenskapliga konferenser såväl nationellt som internationellt samt ger ut böcker, forskningsrapporter, lic.- och doktors-avhandlingar.