Hoppa till innehållet

Disputerade inom pedagogik och lärande*

Publicerad: 9 januari 2015

*Lärande finns inte längre som forskningsämne vid Luleå tekniska universitet.

Disputerade inom pedagogik

GEDDA OSKAR    
Utbildningskultur - lärande i högre utbildning    
2014-06-18

WESTMAN SUSANNE    
Ambiguities and Intertwinings in Teachers' Work. Existential Dimensions in the Midst of Experience and Global Trends    
2014-03-21

EKBERG NICLAS    
Lärares möten med sociala medier: applikationer i behov av explikationer    
2012-03-16

JANNOK NUTTI YLVA    
Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik- Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola    
2011-01-21

LINDSTRÖM LISBETH    
Leisure activities and youth citizenship: what local councils tell about youths' leisure from the perspective of citizenship on their homepages    
2009-10-09

ÖQVIST ANNA    
Skolvardagens genusdramaturgi: en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring    
2009-02-20

HURTIG MARIA    
Jag vågar visa att jag kan: om meningsskapande med digitala portföljer  
2007-10-26

FORSBERG LENA    
Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer    
2007-10-12

WENNERGREN ANN-CHRISTINE    
Dialogkompetens i skolans vardag. En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö    
2007-09-28

JANNOK NUTTI YLVA    
Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen: utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser    
2007-02-23

GROTH DENNIS    
Uppfattningar om specialpedagogiska insatser: aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv    
2007-01-29

LINDSTRÖM LISBETH    
Fritidssektorn - en statlig utmaning    
2006-12-04

FORS VAIKE    
The Missing Link in Learning in Science Centres    
2006-03-03

DANELL MATS    
På tal om elevinflytande - Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal    
2006-02-24

WIKGREN GRETHA    
Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis    
2005-02-25

FORSMAN ARNE    
Skolans texter mot mobbning - reella styrdokument eller hyllvärmare?    
2003-06-18

Disputerade inom lärande

BERGMARK ULRIKA    
Building an ethical learning community in schools    
2009-06-05

HERTTING KRISTER    
Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet: om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen    
2007-06-15

THORGERSEN KETIL    
Unspoken Truths - About aesthetics in Swedish schools    
2007-06-01

JONSSON GUNNAR    
Mångsynthet och mångfald - Om lärarstudenters förståelse av och undervisning för hållbar utveckling    
2007-04-27

VIKSTRÖM ANNA    
Ett frö för lärande - En variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi    
2005-06-03

EKLUND MONICA    
Interkulturellt lärande- Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början    
2003-12-15

KRISTÉN LARS    
Possibilities Offered by Interventional Sports Programmes to Children and Adolescents with Physical Disabilities. An explorative and evaluative study    
2003-06-06

DRUGGE KRISTINA    
Omsorgsinriktat lärande: en studie om lärande i hemtjänsten    
2003-05-09

VIKSTRÖM ANNA    
Från görande till rikare lärande: en aktionsforskningsstudie av två arbetslags arbete med naturvetenskap i skolår 1-6    
2002-12-16

MUNKHAMMAR ING-MARIE    
Från samverkan till integration    
2001-06-09

HANSSON THOMAS    
The heart of learning organizations: exploring competence for change    
2001-03-02

JOHANSEN JAN B    
Du berga livet på kar´n. Mellom-menneskelige relasjoner mellom lærer og elev i dagens skole.    
2000-12-08

SÖDERLUND ANDERS    
Det långa mötet - IT och skolan. Om spridning och anammande av IT i den svenska skolan    
2000-06-19

JERNSTRÖM ELISABET    
Lärande under samma hatt: mästarens, gesällens och lärlingens bekantgörandelära och lärandelära i aktion    
2000-06-16

ÖHRLING KERSTIN    
Being in the Space for Teaching-and-Learning. The Meaning of Preceptorship in Nurse Education    
2000-06-09

LUNDMARK ELISABETH    
Uppdrag lärande & IT?    
2000-05-27

NILSSON LEIF O    
Att tilltro sin handlingskraft. Ett mentorprograms betydelse fjorton kvinnors chefskarriärer    
2000-05-23

MARUSARZ MARIKA    
Vishet i ett åldrandeperspektiv. En fenomenologisk-hermeneutisk studie    
2000-04-28

BREKKE MARY    
Laererutdanning i Nord. Et historisk kasus gjennom tre  tidsperioder.    
2000-04-14

SJÖVOLL JARLE    
Rom for alle - syn for hver enkelt: studier av implementeringen av individuelle opplæringsplaner i norsk skole    
2000-03-29

CARLSSON BRITTA    
Ecological Understanding - A Space of Variation    
1999-12-21

NUMAN ULF    
En god lärare. Några perspektiv och empiriska bidrag    
1999-12-16

REHN SIV    
Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka? :en granskning av värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället    
1999-12-03

SELBERG GUNVOR    
Elevinflytande i lärandet    
1999-11-19

HÖRNQVIST MAJ-LIS    
Upplevd kompetens: en fenomenologisk studie av ungdomars upplevelse av sin egen kompetens i skolarbetet    
1999-10-22

ALERBY EVA    
Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö    
1998-12-08