Hoppa till innehållet
MalinMalmström_AnnaÖqvist_LTU.jpg
Malin Malmström och Anna Öqvist, forskare inom redovisning och styrning respektive pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LKAB-projekt får fler att studera

Publicerad: 20 september 2013

I ett tvärvetenskapligt projekt, finansierat av LKAB Akademin, ska forskare från ämnena pedagogik och företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU) hitta en modell som tidigt stimulerar intresset för vidareutbildning hos barn och ungdomar i Malmfälten.

– Det blir ett möte mellan hur elever bättre kan tillgodogöra sig utbildning och hur det företagsekonomiskt ska komma samhället till godo, säger Malin Malmström, lektor inom redovisning och styrning vid LTU.

Det drygt tre år långa projektet på cirka 4,3 miljoner finansieras av LKAB Akademin och består av tre delmoment. Det första syftar till att kartlägga hur barn och unga ser på vidareutbildning. Nästa steg fokuserar på stimulerande aktiviteter för att redan på förskolenivå väcka ett intresse för högre studier. I den sista fasen ska en modell som kan främja kompetensutveckling av individer och tillvarata potentialen hos ungdomarna i Kiruna och Gällivare kommun utvecklas. Detta gagnar regionens långsiktiga kompetensförsörjning och i förlängningen LKAB.

­– LKAB har ett intresse av att i framtiden kunna försörja sitt företag med kompetens på alla nivåer. Redan idag ser man problem med rekryteringsbasen och inflyttningen är inte heller den största, säger Malin Malmström.

Tidiga insatser skapar förändring

Tillsammans med Anna Öqvist, lektor inom pedagogik vid LTU, ska en datainsamling, bestående av enkäter och intervjuer genomföras. Genom att studera ett brett åldersspann från mellanstadiet till gymnasiet kan forskarna ta reda på när insatserna behöver komma för att elever ska bli motiverade och intresserade av vidareutbildning.

– Den kommer kartlägga och ge en djupare förståelse av attityder, värderingar och normer kring hur barn och ungdomar ser på vidareutbildning och på sin framtid i regionen. Vi vet att en liten andel ungdomar väljer att gå vidare till högre studier. Eftersom barns nyfikenhet, intresse och lärande grundläggs redan i förskolan är det viktigt att insatserna börjar redan där, säger Anna Öqvist.

– Intervjuer kommer även genomföras med personal från LKAB för att identifiera kompetensförsörjningsbehov samt undersöka strategier för kompetensförsörjning inför framtiden. Det handlar om behov till utbud, säger Malin Malmström.

Projektet kommer även inkludera workshops med lärare, rektorer och skolledning samt mötesforum för att lansera aktiviteterna i skolan.

Taggar