Kontakta oss inom Pedagogik

Ämnesföreträdare

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491506

Biträdande professor

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491036
Åsa Gardelli

Gardelli, Åsa - Biträdande professor, Utbildningsledare Skådespelare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492370
Gunnar Jonsson

Jonsson, Gunnar - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491532
Lisbeth Lindström

Lindström, Lisbeth - Biträdande professor, Utbildningsledare Ämneslärare och Kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493148
Anna Vikström

Vikström, Anna - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492034
Anna Öqvist

Öqvist, Anna - Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493037

Universitetslektor

Ylva Backman

Backman, Ylva - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491289
Sara Cervantes

Cervantes, Sara - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492199
Niclas Ekberg

Ekberg, Niclas - Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492441
Viktor Gardelli

Gardelli, Viktor - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491550
Erica Hagström

Hagström, Erica - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Kjell Johansson

Johansson, Kjell - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491529

Odenstedt, Anders - Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491516
Susanne Westman

Westman, Susanne - Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493117

Doktorand

Carl-Alexander Allwood

Allwood, Carl-Alexander - Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491840
Björn Emmoth

Emmoth, Björn - Doktorand, Arvodist

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492310
Moa Frid

Frid, Moa - Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493640
E-post: moa.frid@ltu.se
Teodor Gardelli

Gardelli, Teodor - Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493076

Universitetsadjunkt

Andersson, Melissa - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Ulla-Britt Bergdahl

Bergdahl, Ulla-Britt - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491820

Dubois, Francoise - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Edholm, Maria Ulla - Universitetsadjunkt, Arvodist

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493546
Kattis Edström

Edström, Kattis - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491644
Monica Grape

Grape, Monica - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491085

Gyllefjord, Åsa - Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491509

Holmgren, Anna-Carin - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Jaldeby, Catarina - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492273
Rum: 2218 - Luleå»

Johansson, Maria - Adjungerad universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Johansson, Filippa - Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491099

Keisu, Frida - Universitetsadjunkt, IT-ombud KKL

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491508
Joakim Leonardson

Leonardson, Joakim - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493044
Rum: A175 - Luleå»
Greta Lindberg

Lindberg, Greta - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Specialpedagogik och VFU/ Övningsskolor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491026

Löf, Kerstin - Universitetsadjunkt, Vik. univ.adj

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493061
Marco Modica Agnello

Modica Agnello, Marco - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493238
Mari Mäki

Mäki, Mari - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492012
Birgitta Mörtberg Pajala

Mörtberg Pajala, Birgitta - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491236

Selberg-Zolland, Fredrika - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493610

Sollander, Stefan - Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493007

Svensson, Maria - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Turovaara, Helena - Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Universitetsadjunkt, adjungerad

Heinrich, Sara - Adjungerad universitetsadjunkt, Adj. univ.adjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491526

Administrativ personal

Oskar Gedda

Gedda, Oskar - Pedagogisk utvecklare, utbildningsledare särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Högskolepedagogiskt centrum, Verksamhetsstöd
Telefon: 0911-72625