Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Viktor Gardelli. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Efterlyser nytt etikämne i skolan

Publicerad: 30 september 2016

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att ett nytt etikämne och förändringar i läroplanen kan förbättra etikundervisningen i skolan.

Etik har en framträdande, men otydlig och motstridig, roll i skolans läroplan. Viktor Gardelli, forskningsassistent vid Luleå tekniska universitet, menar att avsaknaden av ett obligatoriskt etikämne i grundskolan leder till brister i undervisningen.

– Det finns fyra övergripande perspektiv i läroplanen och etik är det enda av dessa som inte har något eget ämne i grundskoleundervisningen. Istället hänvisas många av de frågorna till religionsämnet vilket verkar vara en orsak till att etikundervisningen faller mellan stolarna och min forskning antyder att grundskolan behöver ett eget etikämne, eller liksom på gymnasiet vara en del av ett filosofiämne, säger Viktor Gardelli.

Många och långtgående effekter

Forskningen presenterades i doktorsavhandlingen To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school där Viktor Gardelli studerat tre ansatser till etikundervisning i den svenska grundskolan, och visat att läroplanen ställer motstridiga krav på skolans arbete. Trots att etikundervisning ges en framträdande roll i läroplanen så känner sig många lärare handlingsförlamade i relationen till etik, vilket kan förklaras av det motstridiga uppdrag som läroplanen ger. Ett faktum som medför en rad problem.

– Etikundervisningen tycks inte ha särskilt stor påverkan på elevernas förmågor inom området, och många lärare ger uttryck för att det är svårt att arbeta med etik och att de inte gör det i så stor utsträckning. Studien visar också att eleverna resonerar på sätt som tycks oförenliga med den värdegrund som skolan har som uppdrag att förmedla till alla, och alltid verka utifrån, säger Viktor Gardelli och fortsätter.

– Effekterna av det är många och långtgående. Det ger negativa konsekvenser för elevernas framtida samhällsmedborgarskap, deras livskvalitet men också för deras övriga skolarbete.

Säger en sak gör en annan  

Avhandlingen undersöker också ungdomars inställningar rörande etiska frågor och internet. Där visar studien att många ungdomar säger vad de tror att vuxna vill höra för att sedan agera på ett helt annat sätt online.

– Det är problematiskt ur flera perspektiv. För det första riskerar det att försvåra ett öppet samtal mellan ungdomar och vuxna i deras omgivning, eftersom de unga ju inser att vuxna inte anser att de bör agera så som de gör. Det försvårar också vuxnas möjligheter att få information om ungdomarnas beteende och skapar en falsk trygghet, säger Viktor Gardelli.

Många efterlyser att skolan ska försöka överföra vissa bestämda uppfattningar och beteenden till eleverna för att motverka denna utveckling men det är ett kontraproduktivt förhållningssätt, visar avhandlingen.

– Istället bör skolan hjälpa eleverna att utveckla förmågor att själva förhålla sig till etik, att tänka kritiskt, att göra överväganden och fatta egna beslut. En undervisning där samtal, öppna dialoger och ett gemensamt undersökande står i fokus, säger Viktor Gardelli.

I media

Taggar