Erik Elfgren Ulrika Bergmark
Erik Elfgren och Ulrika Bergmark mottog pris för sina pedagogiska insatser av rektor Johan Sterte. Foto: Per Pettersson

Engagerade lärare prisas

Publicerad: 11 november 2014

Vid akademisk högtid hyllades två forskare och lärare vid universitetet för sina pedagogiska insatser: Ulrika Bergmark, docent i pedagogik, och Erik Elfgren, universitetslektor i energiteknik.
– Jag känner mig glad över priset, men ännu gladare över att ha privilegiet att undervisa i ämnen som jag älskar till studenter som uppskattar det, säger Erik Elfgren.

Ulrika Bergmark, docent i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Det var två glada pristagare som fick ta emot Luleå tekniska universitets priser för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från rektor Johan Sterte under den akademiska högtiden.

– Jag känner mig verkligen hedrad! Det är att få ett synligt resultat av mina ansträngningar att ge studenterna en utbildning med hög kvalitet, säger Ulrika Bergmark.

Både hon och Erik Elfgren lyfter fram mötet med studenterna och den entusiasm och nyfikenhet de visar som en av de mest positiva sakerna med undervisningen. Båda har dessutom arbetat aktivt med att förbättra undervisningen.

Erik Elfgren, universitetslektor, Luleå tekniska universitet Foto: Ted Karlsson

– Vi samordnar våra laborationer och lektioner så att studenterna ska få en likvärdig undervisning, men detta är något vi skulle kunna utveckla mer. I Fysik 3 är vi varje år ett dussintal lärare, varav 1-2 personer ofta är nya i lärarrollen. Jag har därför tagit fram en skriftlig lärarhandledning som ska hjälpa oss att hålla en jämn nivå, säger Erik Elfgren.

Ulrika Bergmark arbetar för ökat studentinflytande. Under de senaste åren har hon bjudit in studenterna för att planera kurser, formulera kursuppgifter och skapa betygskriterier utifrån kursmål.

– Jag har även använt mig av studentaktiva arbetsformer i undervisningen som till exempel rollspel som baseras på studenternas egna case, illustrationer av kursinnehåll genom bild eller fotografi, paneldebatter, studentledda aktiviteter på lektioner och även studiegruppsarbete utanför lektionstid.

Erik Elfgrens tips för en bra ...

… föreläsning
– Entusiasm smittar, tänk på allt som är positivt, spännande och intressant med ditt ämne!

… kursutveckling
– Gör kursutvecklingen löpande under kursens gång, det är då du är som mest inne i ämnet och har engagemanget. Be studenterna om feedback.

 

Kontaktpersoner

Erik Elfgren

Erik Elfgren, Universitetslektor

Telefon: 0920-492056
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Biträdande professor

Telefon: 0920-491036
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

 

Motiveringar

Luleå tekniska universitets priser för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas i år:

Erik Elfgren
Universitetslektor i energiteknik
Universitetslektor Erik Elfgren ansvarar för ett flertal kurser. Han är bland annat examinator för kursen Fysik 3, som läses av väldigt många studenter. Erik tar sig an de kurser han ansvarar för med stor entusiasm och har alltid studenterna i fokus. Han samordnar laborationer och förbereder tillsammans med övriga lärare så att alla studentgrupper får samma höga undervisningskvalitet. Han arbetar kontinuerligt med utveckling av kursplaner och studieanvisningar, och får mycket bra omdöme av studenterna.

Ulrika Bergmark
Docent i pedagogik
Docent Ulrika Bergmark har med stort engagemang arbetat för att öka studenternas möjlighet till inflytande och aktiva deltagande, på såväl grundnivå som avancerad nivå. Genom att lyssna till studenterna och deras initiativ, intresse och kunskap i planering och genomförande av kurser, erbjuds studenterna en lärandemiljö som utmanar och ger gedigna kunskaper. Utöver detta utgör Ulrikas arbete ett gott exempel och inspiration för kollegorna.