Hoppa till innehållet
Eva Alerby
Eva Alerby Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gör plats för tystnaden

Publicerad: 4 oktober 2016

Tystnad och lugna miljöer efterfrågas allt mer i dagens skola samtidigt som det talade ordet värderas högre än återhållsam reflektion i skolans styrdokument. En paradox i linje med en alltmer utåtagerande samtid.

– I dagens samhälle ska man synas och höras annars finns man inte. Det i sin tur skapar ett behov av tysta platser som uppmuntrar till eftertanke och reflektion, säger Eva Alerby, professor vid Luleå tekniska universitet, vid sin föreläsning på Europeiska språkdagen.

Tala är guld, tiga är silver

Tystnaden är inte bara sällsynt i den nutida skolmiljön, den värderas dessutom lägre än det talade ordet.

– Om man tittar på skolans styrdokument så säger de att elever ska kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt. De ska kunna kommunicera sina kunskaper och åsikter. Det här står också i betygskriterierna och det här är något som vi som lärare grundar vår bedömning på, säger Eva Alerby som dock menar att lärare har mycket att vinna på att nyttja tystnaden som pedagogisk strategi.

– Studier visar att lärare väntar i genomsnitt 0.9 sekunder efter en ställd fråga innan de fyller på med ett svar eller en följdfråga. Men forskningen visar att om lärarna ökar väntetiden så gynnar det elevernas reflektiva frågor och svar. Även elever som inte har det lika lätt för sig ökar sin svarsfrekvens med denna teknik. Så man har mycket att tjäna på att låta det vara tyst ett tag.

Eva Alerbys föreläsning ”Ett tyst budskap är också ett budskap” – reflektioner kring tystnad som språk” var en del den föreläsningsserie med tema språk som anordnades på Luleå tekniska universitet under Europeiska språkdagen den 26 september.

Taggar