Hoppa till innehållet

Ny samtalsapp utvecklas för personer med afasi

Publicerad: 29 november 2019

Att kunna uttrycka sig är viktigt för alla, men alla har inte samma möjligheter. Personer med afasi kan ofta bara uttrycka enstaka ord och exkluderas därför från mer djupgående samtal. Ett nytt projekt vid Luleå tekniska universitet ska förenkla och möjliggöra avancerad kommunikation för denna grupp genom utvecklandet av en ny mobilapplikation.

– Om vår prototyp blir framgångsrik kommer den att bidra till en rikare kommunikation, ökad delaktighet och större autonomi för personer med afasi, säger Viktor Gardelli, universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Demokratisk rättighet

Personer med afasi har ofta svårt att formulera sig i tal och skrift, och ges många gånger inte tillräcklig tid eller möjlighet att uttrycka sig. De bemöts istället ofta på ett sätt som medför att kommunikationen läggs på en alltför basal nivå. Detta samtidigt som tankeförmågan i många fall är mindre påverkad.

– Det som kommer ut är inte detsamma som finns inuti, men den nedsatta uttrycksförmågan gör tyvärr att många med afasi isoleras i samhället, säger Ylva Backman, universitetslektor i pedagogik, och understryker att projektet i grunden handlar om demokrati.

– Ett klassiskt argument för demokrati är att det ska finnas en möjlighet att uttrycka sina åsikter samt stöta och blöta dem med andra för att på så sätt nå en ökad kunskapshorisont. Tyvärr får inte den här gruppen fylla den rollen i dagsläget. Att deras röster blir hörda är viktigt både för samhället och för individen.

Skapar kommunikativa verktyg

Arbetet med applikationen, som går under arbetsnamnet Dialogica, grundar sig i ett tidigare forskningsprojekt vid universitetet finansierat av Vetenskapsrådet.  I studien fördes så kallade filosofiska samtal med personer som har förvärvade hjärnskador, däribland personer med afasi, och där påvisades stora fördelar med samtalsformen men också behovet av att stärka möjligheten till deltagande för personer med afasi. Under den 15 månader långa projekttiden kommer arbetsgruppen succesivt att utveckla prototypen genom fortsatta filosofiska samtal i nära samarbete med afasisjuka och personal som arbetar med dem. Den färdiga produkten ska om allt går som planerat kunna visualisera ett samtals struktur samt ge specifika kommunikativa verktyg för tillgänglig och direkt, men samtidigt avancerad kommunikation i djupgående samtal. Forskarna är dock noga med att påpeka att Dialogica, i ett första skede, inte ska betraktas som ett kontextoberoende kommunikationsverktyg.

– Det som är speciellt med det här projektet är att vi kan bygga applikationen baserat på tidigare forskning och kunskap inom argumentationsteori och den här sortens avancerade samtal. Vi kan därför skräddarsy ett verktyg som gör just den specifika aspekten av kommunikation enklare och som i sin tur kanske kan leda till nya applikationer som är riktade mot andra mer kontextspecifika situationer och områden, säger Viktor Gardelli.

Nyttjar dataspelsteknik

Projektet med namnet När orden inte räcker till: avancerad kommunikation genom teknisk innovation för personer med afasi tilldelades nyligen 1,9 miljoner SEK av den statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova och kommer att pågå till februari 2021. Målsättningen är att applikationen därefter kommer att finnas tillgänglig på marknaden. Förutom Viktor Gardelli och Ylva Backman ingår även Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, i projektgruppen.

I arbetet med applikationen kommer gruppen nyttja dataspelsteknik för nya tillämpningar vilket är ett forskningsområde under uppbyggnad på Luleå tekniska universitet.

– Genom att nyttja den moderna dataspelstekniken kan vi inom projektet göra Dialogica både mer attraktiv ur ett användarperspektiv och prototypen kan lättare göras tillgänglig på fler plattformar. Moderna dataspelsmotorer gör det enklare att arbeta med modern grafik i 3D-miljöer och inom projektet kommer vi att experimentera med olika grafiska 2D- och 3D-element, säger Peter Parnes.

I media

Taggar