Hoppa till innehållet

Samverkan för tillgänglighet

Publicerad: 29 mars 2017

Rätten till kommunikation och delaktighet finns idag reglerat i en rad olika styrdokument och bristen på detta utgör sedan 2015 grund för diskriminering. Med detta som bakgrund anordnades nyligen en dag med syftet att sprida kunskap, erfarenheter och framför allt inspirera i arbetet med kommunikationsstöd.

Dagen anordnades av AKK(Alternativ Kompletterande Kommunikation)-teamet vid Socialförvaltningen i Luleå kommun i samverkan med Luleå tekniska universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
Peter Hedström Durhan, projektledare för AKK på socialförvaltningen i Luleå kommun anser att samarbetet med Luleå tekniska universitet är ett naturligt steg i tillgänglighetsarbetet.

– Socialförvaltningen i Luleå kommun samarbetar med många olika aktörer i arbetet med AKK. Det faller sig helt naturligt att då också samverka med Luleå tekniska universitet som bland annat har utbildningar inom specialpedagogik och också forskning inom kommunikation för personer med funktionsnedsättning.

Ett allt större intresse

Ulla-Britt Bergdahl, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet ser en allt större efterfrågan av kompetens inom AKK området.

– Intresset för att utveckla och tydliggöra kommunikation för personer som är i behov av AKK blir allt större. För att möta det behovet och leva upp till styrdokumenten är det av stor vikt att olika verksamheter samverkar kring detta ämne, säger Ulla-Britt Bergdahl och fortsätter.

– Kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att skapa en kommunikativt tillgänglig miljö blir med andra ord allt viktigare. Många instanser och organisationer i samhället har idag i uppdrag att utveckla sina verksamheter för att skapa än bättre förutsättningar för delaktighet och medbestämmande för personer i kommunikativt sårbara situationer.

Strävan efter en mer tillgänglig miljö

Förutom anställda vid socialförvaltningen och studenter från Luleå tekniska universitet deltog även personer från andra kommuner, landsting och elevhälsan.

– Gemensamt för alla är att vi möter personer som är i behov av kommunikationsstöd i sin vardag. Det kan vara barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning eller personer med förvärvad hjärnskada. Hur stödjande en kommunikation blir är många gånger upp till den som möter personen, betonar Ulla-Britt Bergdahl.

– Alla i samhället var vi än befinner oss hamnar förr eller senare i situationer där kommunikationen blir sårbar – den här samverkan är ett bidrag från universitetet i allas vår gemensamma strävan efter en än mer tillgänglig miljö för alla, avslutar Ulla-Britt Bergdahl.

Kontakt

Taggar