Hoppa till innehållet
Kristina Brezicha
Kristina Brezicha. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Skolan nyckel till lyckad integration

Publicerad: 22 maj 2017

Skolan spelar en avgörande roll för nyanländas integrering i samhället och den demokratiska processen. Utmaningar finns men med rätt förutsättningar finns stora samhällsvinster att göra.

– Invandrare och flyktingar är individer med en rik uppsättning berättelser. Vi kan lära oss mycket av varandra och växa som både individer och samhällen när vi hjälper till att främja ett inkluderande samhälle. Dessutom lär vi oss om oss själva när vi lär känna en person med en sådan samling upplevelser. När vi interagerar måste vi förklara våra egna traditioner, vilket hjälper oss att gräva djupare i vår egen kultur, säger Kristina Brezicha, biträdande professor vid Georgia State University som just nu besöker kollegor på forskningsämnet pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Ser lärare som förebilder

Kritstina Brezichas forskning kretsar kring utbildningsväsendets roll i stöttandet av individers möjligheter till att delta i den demokratiska processen. Mer specifikt hur nyanlända studenters upplevelser av skolan format deras kunskap, attityd, vanor och inställning till det demokratiska förloppet. Under besöket på universitet har hon föreläst och samtalat med forskarkollegorna om hur skolan bör arbeta för att stärka integrationen.

– Skolan fyller flera roller i integrationen av invandrare och flyktingar. För det första är skolan en viktig kunskapskälla för invandrare och flyktingar(samt deras familjer) om hur ett nytt samhälle fungerar men också, som en de första offentliga miljöer nyanlända möter, spelar skolan en avgörande roll i skapandet och förtydligandet av attityder och normer i det nya samhället, säger Kristina Brezich och fortsätter.

– Min forskning visar att många nyanlända ser läraren som förebilder och därför är det viktigt att vi som samhälle främjar pedagogers förmåga att interagera med nyanlända elever på ett stödjande och inkluderande sätt, för att därigenom hjälpa till att odla nyanländas känsla för sin egen roll i sitt nya samhälle.

Skapa platser av acceptans

Under senare år har Sverige tagit emot en relativt stor andel människor på flykt från krig och förföljelse. Ett faktum som föranlett en diskussion och översyn av hur skolan kan bemöta denna utmaning.

– Allt börjar med att skapa ett inkluderande och hjärtligt klimat för att på så sätt skapa förutsättningar för flyktingar och migranter att interagera med majoritetssamhället. Jag är dock inte nog förtrogen med svenska skolor för att ge några tvärsäkra svar på hur man ska jobba men för att en lyckad integrering ska kunna ske tror jag att nyanlända inte ska behöva känna att de måste välja mellan sin egen kultur eller att bli en del av majoritetssamhället. De behöver känna att de hör hemma i sitt nya samhälle som de är. Skolor behöver därför skapa platser där de kan hitta denna acceptans och tillhörighet. Vilket i sin tur kan hjälpa till att underlätta övergången till det bredare samhället i stort.

Taggar