Hoppa till innehållet

Studiemiljön viktig vid val av lärosäte

Publicerad: 19 maj 2016

Lugna ytor i en social miljö. Det är några av önskemålen som universitetets studenter för fram i en ny forskningsrapport om framtidens studiemiljö på Luleå tekniska universitet.

– Studenterna som deltagit vill å ena sidan ha lugna platser där det finns tid och plats för eftertanke och arbetsro, å andra sidan vill de även ha platser för social samvaro och samverkan. Det handlar sällan bara om det ena utan det är kombinationen som efterfrågas, säger Eva Alerby, professor vid Luleå tekniska universitet.
Studien genomfördes tillsammans med Ulrika Bergmark, biträdande professor, och är ett samarbete mellan universitetet och Akademiska Hus.

Deltagare från hela universitetet

Forskningsrapporten Plats, identitet & lärande baseras på insamlad data från 230 studenter och 78 lärare verksamma vid hela universitetet. Under arbetets gång har de fått delta i workshops och genomföra skriftliga reflektioner men man har även samverkat med ingenjörsstudenter med inriktning arkitektur. Att studiemiljön är viktig faktor för studenterna råder det ingen som helst tvekan om.

– Många studenter har berättat att lokalerna är en av de första sakerna de tittar på när de ska bestämma sig för ett lärosäte. Som student vill du känna stolthet över ditt universitet, så hur studiemiljön är utformad blir i slutändan en konkurrens och rekryteringsfråga, säger Eva Alerby.

Inte hjälplösa offer

Förutom känslan av stolthet så kan faktiskt klassrum och studiemiljö påverka studieresultaten.

– Studien visar hur starkt sammankopplad miljön eller rummet är med känslor och att man kan få fysiska reaktioner av ett rums komposition. En känsla av lugn och välbefinnande, men även obehag och stress, säger Eva Alerby.
Ulrika Bergmark poängterar vikten av att lärare inte enbart anpassar sig efter rummet utan använder rummet utifrån ett medvetent sätt beroende på aktivitet och situation.

– Det är en grundtanke i hela projektet. Vi som människor påverkas av rummet men vi är också med och påverkar miljön vi rör oss i. Vi är inte hjälplösa offer i rummets makt utan vi kan anpassa utformningen efter situation och den specifika utbildningens behov.

Sveriges bästa studentmiljö

Luleå tekniska universitet har målbilden klar: 2017 ska man ha Sveriges bästa studentmiljö. Eva Alerby och Ulrika Bergmark ser forskningsrapporten som en del i det arbetet och hoppas att studien kan ligga till grund för framtida byggnationer.

– Akademiska Hus som äger lokalerna tittar på dessa frågar ur ett annat arkitektoniskt perspektiv. Det vi presenterar är mer mjuka värden. Å andra sidan så har studenternas önskemål varit oväntat realistiska. Vi hade kanske trott att det skulle vara mer kasta loss men det som kommit fram i studien är i de allra flesta fall fullt genomförbart, säger Ulrika Bergmark.

Taggar