Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Rebecka Näslund och Åsa Gardelli. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Teknologi ger funktionsnedsatta en röst

Publicerad: 11 maj 2016

Forskning vid Luleå tekniska universitet visar att människor med intellektuella funktionsnedsättningar genom användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan påverka sitt vardagliga liv.

– Användande av IKT kan bidra till att personer med funktionsnedsättningar själva kan ta makten över sina liv genom att göra sina röster hörda, men det finns också många hinder i form av strukturella, ekonomiska, sociala och individuella barriärer som försvårar eller förhindrar IKT-användandet, säger Åsa Gardelli, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Slutsatserna presenterades i artikeln ”I know, I can, I will try: youths and adults with intellectual disabilities in Sweden using information and communication technology in their everyday life” skriven tillsammans med Rebecka Näslund, doktorand vid universitetet och publicerad i den engelska vetenskapliga tidskriften Disability & Society.

Större hinder för funktionsnedsatta

Forskningen som ligger till grund för artikeln baseras på två projekt som genomfördes vid en dagverksamhet för vuxna personer och inom en särskoleverksamhet för elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Studien visade att även om IKT innebär nya möjligheter för människor med intellektuella funktionsnedsättningar att påverka livet för sig själva och andra, så ställer ett mer IKT-beroende samhälle också nya krav på denna samhällsgrupp.


– I dag förväntas personer själva agera för att påverka sin situation och det är inte längre så lätt att ringa eller besöka handläggare till exempel, säger Åsa Gardelli som dock poängterar vinsterna med IKT:

– Ja, och detta medför i sin tur att det blir viktigt att man utgår från individens behov och tidigare erfarenheter.

– Vi menar att IKT kan ge ökade möjligheter till kommunikation, ökat deltagande samt också bidra till en förändrad uppfattning av människor med intellektuella funktionsnedsättningar, inflikar Rebecka Näslund.

Beror sällan på kroppsliga funktioner

Länge har det funnits en uppfattning om att informationsteknologi har varit för avancerat för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Det har inneburit begränsningar av introducerandet av IKT för dessa personer men vår forskning visar att de utmaningar som finns sällan enbart beror på deras kroppsliga funktioner. De är ofta faktorer som synen på dem som användare bland anhöriga, personal, deltagarna själva samt dåligt utvecklade program som hindrar IKT-användningen mest, säger Rebecka Näslund.

Gott exempel på spridning till berörda

Artikeln, som publicerades 2013, fick stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Disability & Society’s redaktör, Val Williams, hade tillsammans med kollegor med intellektuella funktionsnedsättningar vid Norah Fry Research Centre läst alla artiklar som publicerades i tidskriften år 2013, och kollegorna med intellektuella funktionsnedsättningar valde ut Rebecka Näslunds och Åsa Gardellis artikel som den som de ansåg vara mest intressant och relevant och som bäst visade på hur teknologi kunde användas av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Det känns självklart mycket positivt att vårt arbete uppmärksammades och valdes ut av personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samarbete med personalen vid Norah Fry Research Centre. En av våra utmaningar är hur forskningen kan spridas till de personer som är berörda. Det vill säga såväl till personer med intellektuella funktionsnedsättningar som till personal och anhöriga som finns i deras närhet, och detta menar vi är ett gott exempel på spridning till berörda, avslutar Åsa Gardelli och får medhåll av Rebecka Näslund.

Artikeln ligger även till grund för en video där Rebecka Näslund medverkar via länk. Videon presenterades vid Lancaster Disability Studies Conference, Lancaster University år 2014, och den återfinns även på hemsidan för Disability & Society.

Se hela videon nedan.

 

Taggar