Hoppa till innehållet
genre

SPIN – En vetenskaplig mötesplats

Nätverket Specialpedagogik i Norr (SPIN) syftar till att vara en vetenskapligt välgrundad mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogiska frågor och vill delta i ett specialpedagogiskt nätverk koordinerat av Luleå tekniska universitet.

Nätverket fokuserar på två huvudsakliga områden: Forskning och Nätverkande. Vad gäller Forskning syftar SPIN till att vara forskningsuppdaterande, -sållande och -fördjupande relaterat till specialpedagogisk forskning både vid Luleå tekniska universitet och i allmänhet.
Vad gäller Nätverkande syftar SPIN till att stötta kontaktskapande och erfarenhetsutbyte såväl gällande goda exempel som utmaningar inom specialpedagogik.