Disputation Hana Zrida Ammar

Publicerad: 25 augusti 2016

30 maj 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Hana Zrida Ammar

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
Avhandlingens titel

Opponent:   
Professor Stephen L Ogin, Dept of Mechanical Engineering Sciences, Faculty of Engineering and Physical Sciences Materials, Surface and Structural Systems, University of Surrey, Surrey, UK.

Ordförande:    
Professor Janis Varna, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet