Disputation Liva Pupure

Publicerad: 24 mars 2015

Non-linear Model Applied on Composites Exhibiting Inelastic Behavior: Development and Validation
17 april 2015
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Liva Pupure

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
Non-linear Model Applied on Composites Exhibiting Inelastic Behavior: Development and Validation

Opponent:   
Industrial Assistant professor Maciej Wysocki, Chalmers tekniska högskola, Göteborg/Scientific Coordinator Leader Swerea SICOMP, Mölndal

Ordförande:    
Professor Roberts Joffe, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet