Disputation Magdalena Szpieg

Publicerad: 15 augusti 2011

8 september 2011
Luleå tekniska universitet

Namn:
Magdalena Szpieg

Ämnesområde:
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
Development and Characteristics of a Fully Recycled CF/PP Composite

Opponent:
Professor Geoff Gibson
School of Mechanical and Systems Engineering
Newcastle University
Newcastle, UK

Ordförande:
Adj. professor Leif Asp
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet