Disputation Newsha Doroudgarian

Publicerad: 23 augusti 2016

18 mars 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Newsha Doroudgarian 

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
High Performance Bio-based Composites Mechanical and Environmental Durability

Opponent:   
Professor Kristofer Gamstedt, Tillämpad mekanik, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala.

Ordförande:    
Professor Roberts Joffe, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet