Licentiatseminarium Erik Nilsson

Publicerad: 27 maj 2014

27 maj 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Erik Nilsson 

Ämne:     
Konstruktionsmaterial

Uppsats:
Oxidation of Heat Resistant Stainless Steels in aPelletizing Process

Examinator:   
Biträdande professor Marta-Lena Antti, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Ph.D., Research Leader Rikard Norling, Swerea KIMAB AB, Kista