Licentiatseminarium Hana Zrida Ammar

Publicerad: 21 februari 2014

19 februari 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Hana Zrida Ammar

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial 

Uppsats:Stiffness Characterization in Non-Crimp Fabric Composites

Examinator:   
Professor Janis Varna, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
PhD, Research Engineer Spyros Tsampas, Swerea SICOMP AB, Piteå