Licentiatseminarium Newsha Doroudgarian

Publicerad: 21 mars 2014

7 mars 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Newsha Doroudgarian 

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial 

Uppsats:
Mechanical and Environmental Durability of High Performance Bio-based Composites

Examinator:   
Professor Roberts Joffe, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
PhD, Chief technology officer Egidija Rainosalo, Technology centre Ketek ltd. Kokkola, Finland