Licentiatseminarium Tony Carlson

Publicerad: 22 november 2011

12 december 2011
Luleå tekniska universitet

Namn
Tony Carlson

Ämnesområde
Polymera konstruktionsmaterial

Uppsats
Multi-functional Composite Materials
- CFRP Thin Film Capacitors

Examninator
Adj professor Leif Asp
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Dr Patrik Fernberg
Swerea SICOMP AB
Piteå