Licentiatseminarium Ylva Nordström

Publicerad: 3 juli 2013

18 december 2012
Luleå tekniska universitet

Namn
Ylva Nordström

Ämnesområde
Polymera konstruktionsmaterial

Uppsats
Development of Softwood Kraft Lignin Based Carbon Fibers

Examinator
Professor Roberts Joffe
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Professor Mikael Skrifvars
Högskolan i Borås