Licentiatseminarium Yongxin Huang

Publicerad: 3 juli 2013

31 maj 2013
Luleå tekniska universitet

Namn
Yongxin Huang

Ämnesområde
Polymera konstruktionsmaterial

Uppsats
Damage Evolution in Laminates with Manufacturing Defects

Examinator
Professor Janis Varna
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Professor Kristofer Gamstedt
Dept Engineering Sciences
Ångström Laboratory
Uppsala University