Hoppa till innehållet

Vax från arktiska bär kan bli nya produkter

Publicerad: 9 juli 2018

Forskare ska undersöka möjligheten att använda vax från arktiska bär till att skapa nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

Runt bär som lingon, blåbär och hjortron finns ett skyddande lager vax.

– Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som i nuläget går till spillo. Istället vill vi ta tillvara på bärvaxet och öka värdet av råvaran för bärindustrin, säger Roberts Joffe, professor i polymera kompositmaterial vid Luleå tekniska universitet.

I Interreg-projektet WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure, undersöker forskare från Luleå tekniska universitet, finska Uleåborgs universitet och Oulu UAS samt norska forskningsinstitutet NIBIO hur vaxet från arktiska bär bättre skulle kunna användas.

– Vi vill visa på potentialen för bärvax. Dessa unika egenskaper kan användas för nya nischade produkter. Bärvax kan till exempel ge kosmetiska produkter fördelar som skydd mot UV-strålning och antibakteriella egenskaper, säger Roberts Joffe.

Vaxextrakt från blåbär, lingon och hjortron i Arktis är främst tänkt att utvinnas från de restprodukter som uppstår i bärindustrin. Förutom kosmetiska produkter så ser forskarna även möjligheter att använda bärvax i tandvårdsprodukter, förpackningar och för att utveckla och tillverka nya kompositmaterial.

Forskningsprojektet, som har en budget på en miljon euro, är tvärvetenskapligt och involverar expertis inom områdena biologi, kemi, nanoteknik, materialvetenskap och marknadsföring. Forskarna vid Luleå tekniska universitet ska bland annat karaktärisera hur material som är baserat på bärvax klarar olika belastningar och temperaturer.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla nya produkter och öka konkurrenskraften för företag i den arktiska regionen.

– Vi vill kunna visa exempel på befintliga produkter som lokala företag producerar som skulle bli bättre med hjälp av bärvax och visa att arktiska bär är en skatt som vi bör ta tillvara. En produkt baserad på vilda bär som produceras i Skandinavien borde också ha bra förutsättningar att bli ett starkt varumärke, säger Roberts Joffe.

I media

Taggar