Laboratorier

Vi har olika laboratorier för dragtester och krypning, tillverkning av polymerer och kompositer.