Masugn

I media: Biokol i masugnen minskar koldioxidutsläppen

Publicerad: 3 oktober 2017

Genom att använda biokol vid masugnsbaserad ståltillverkning skulle koldioxidutsläppen på kort sikt kunna minskas med upp till 30 procent. Projektet finansieras av Energimyndigheten med 5,4 miljoner kronor. Partner i projektet är Swerea MEFOS, Luleå tekniska universitet och SSAB.