Framtiden ser ljus ut för biokol från norr

I media: Framtiden ser ljus ut för biokol från norr

Publicerad: 24 januari 2019

Parallellt med att utveckla processerna så undersöker forskare från Swerim, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet hur intressanta produkterna är för metallindustrin.

Bo Björkman

Björkman, Bo - Professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292
Marcus Öhman

Öhman, Marcus - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491977
Rum: E145 - Luleå»